Rosj hasjana

  Home Doechan Rosj hasjana Jom Kippoer Chazzanoet thuis

Rosj Hasjana

Opname van M. Bloemendal op cassettebandjes. Pagina nummers verwijzen naar het Machzor van Dasberg, uitgave 1981. De tweede kolom is voor de eerste dag, de derde kolom is voor de tweede dag. Staat het pagina nummer in het midden, dan is er geen verschil tussen de dagen. Als een tefilla een verschillende wijs heeft voor beide dagen dan staat de hyperlink naar de opname op het paginanummer.

 

Tefilla: avond

eerste

tweede opmerkingen
Vrijdag avond: Lecha Dodi 39 -

Indien RH op sjabat valt.
Vers 2 & 3 als vers 2; vers 7 & 8 als vers 5
Rest van kabbalat sjabat als op een normale sjabat.

Barechoe 47
Sjerma 51
Vehageen (Hasjkivenoe) 53 Event niet zingen (opm 3?) 
Oeferos 55
Vesjameroe 55 alleen op sjabat wijs???
Tiek'oe & kadiesj 55 alleen op sjabat wijs???
Wajechoeloe ... Mageen 67-68 - Indien RH op sjabat valt als gewone sjabat, maar de chazan gaat gelijk door met "mageen awot" na "kone sjamajiem wa'aarts" (???)
Kiedoesj 71 71-73 Andere wijs:  2de dag (zonder sjabat inlassingen). Deze heeft ook de kiedoesj indien 2de dag RH op motsaee sjabat valt.
Jigdal 77 In veel kehillot herhaalt de chazan "metiem jechaje keel"

 

 

Tefilla: ochtend

eerste

tweede opmerkingen
Adon Olam 79 De rest van de bircot hasjachar en pesoeke dezimra als op sjabat en jom tov
Baroech Sjeamar 103
Hamelch 145
Kadiesj & Barechoe 147
Jotseer Or ... Or olam 149
Melech Be'asara (Melech azoer) 149 -
Shomere (Melech amon) - 155
Hame'ier la'arets ... Sjimcha

161-165

- Op sjabat; wijs van sjabat. 'hakol jodoecha' niet zin  om zin, dat stopt op de sjabbat voor RH
Tietbarach

165-167

Bocheen kol (Kewodo iheel) 167 -
VehaOfaniem - Amieda

169 - 179

In sommige gemeentes wordt in "stoer jisrael" de zin "Goaleenoe etc" ingevoegd.
Herhaling Amieda - begin 189 207
Temoechiemt (Et chiel) 191 -
Atietie - 207 De woorden "Kol iemrat Eloka tseroefa" worden eerst gemeente en dan door de chazan gezegd.
Tehiela vaoz - 211
Zocherenoe 193 211  3de wijs Algemeen hoe gaan we om met 3 melodieŽn dat de chazan niet lui wordt?
Enkat asier (Ta'aloet) 193 -
Sjemenoe (Tamiem) - 213
Mie chamocha 195 213 Wijs 1, wijs 2, wijs 3
Sjoelachti 215

 

Tefilla: ochtend herhaling begin

eerste

tweede opmerkingen
Herhaling Amieda - begin 189 207
Temoechiemt (Et chiel) 191 -
Atietie - 207 De woorden "Kol iemrat Eloka tseroefa" worden eerst gemeente en dan door de chazan gezegd.
Tehiela vaoz - 211
Zocherenoe 193 211  3de wijs Algemeen hoe gaan we om met 3 melodieŽn dat de chazan niet lui wordt?
Enkat asier (Ta'aloet) 193 -
Sjemenoe (Tamiem) - 213
Mie chamocha 195 213 Wijs 1, wijs 2, wijs 3
Sjoelachti 215

 

Tefilla: ochtend herhaling midden 1A 1S 2A 2Z 1A=1ste dag anders, 1S=1ste dag Sjabat; 2A=2de dag anders, 2Z=2de dag zondag
Taier wetariea 197-199 Opm 19 & 76 nodig? verwerkt:
A'apied 199-201
Sjemo mefa'ariem 217-219 217-219
Eder vahod 219-225 219-225
Eteen 225-227 225-227
Hasjeem melech ... Adiere 201-203 201-203 Hiervoor zijn alle soorten in gebruik, O.a de melodieŽn van de verschillende jamiem towiem
snap verwijzing naar 142 niet
Oevecheen dajan emet 205 205
Adon iem 227
Sjewach midgal oz 227-231 geen opname gevonden
Taier wetariea 229
A'apied 231
Chelef pariem (Sjavtie ver'oh) 233-234 233-234
Oevecheen vajehie 235-239 235-239
Hasjeem melech 239-242 239-242 Hiervoor zijn alle soorten in gebruik, O.a de melodieŽn van de verschillende jamiem towiem. Zie ook 1ste dag (andere tekst).

 

Tefilla: ochtend herhaling einde pagina opmerkingen
Kedoesja 243 Va hier voor beide dagen gelijk
Klopt opm 23? Zo misschien sommigen zeggen "Kie ata elokeenoe melech" niet, idem "al jad nevie'echa".
Ledor vador 243
Ata vechartanoe (sjabat) 245 Wijs voor andere dag, en gereciteerd
Retse 249 Opm 27 "kol" relevant?
Doechan 253 In sommige gemeentes wordt na de birkat kohaniem "Adier bamarom" door de gemeente gezongen. De chazan zingt niet mee.
Siem sjalom 257
Awienoe malkenoe

Uitgebreide wijs
259 In  sommige gemeentes wordt alleen de eerste en de paar laatste zinnen door de chazan hardop gezegd. In andere zeggen de chazannen de gemeente dit zin om zin. In weer andere gemeentes zegt de chazan iedere zin hardop, waarna deze door de gemeente worden herhaald.
Kadiesj 265
Aniem zemierot 267

 

 

Tefilla: Keriat tora t/m moesaf pagina opmerkingen
Vajhie binsoa etc 285 als op andere jamiem towiem
Gadeloe 289
Kadiesj na lajenen 301
Ashre ha'am 325
Jehalleloe 329

 

Tefilla: Moesaf

eerste

tweede opmerkingen
Kadiesj 335 335
Avot 361 375
Kerem bemosjcham 363 -
Zochrenoe ... Ata gibor 363 - w, wijs 3
Dieberot ele 365 -
Mie chamocha 367 - wijs 2, wijs 3
Lehasier 367 -
Melech eljon 371 -
Oevecheen - Onetane tokef 377 wijs 1, wijs 2
Kedoesja
Ledor vador uitgebreidere wijs
381
383
Opm 41 relevant (staat er zo)? idem 86
Ha'ochez 385 In enkele gemeentes wordt "tehielot kewodecha" over geslagen
rest opm 42 relevant? (staat er zo)
Oevecheen 389
Ata vechartanoe, Uitgebreide wijs 391 Opm 46 ivm opnm93 nog verwerken
Oemipene 393 Op sjabat worden "Oebejom hasjabat" en "Jismechoe bemalcoetecha" op de gewone sjabat wijs gezegd
Alenoe leshabeach 395 Tijdens Aleenoe wordt de aron hakosj geopend. Alleen bij de zin "sjelo sam chelkeenoe" wordt deze weeg gesloten. De zin "va'aanahnu kore'iem .... baroech hoe" wordt eerst dor de gemeente en dan door de chazan gezegd, waarbij wordt geknield.
Elokenoe 397
Ochila 397
Al keen 399 Opm 49 weg laten? staat er zo in
Malchoejot 399 (*) Andere wijs "se'oe sjeariem" (401)
Andere wijs voor EvA meloch (405) andere dag, en gereciteerd ook wijs sjabbat toevoegen?? opm26
Hajom harat - Areshet 405 Andere wijs 
Zichronot 407 (*) Gereciteerd "EvA zochreenoe" (415)
opm 53 niet nodig, zie footnote?
Hajom harat - Areshet 417 Andere wijs 
Sjofarot 417 (*) Andere wijs "EvA teka besjofar" (425). Het is ook mogelijk alleen tot "Oebejom simchatechem" te zingen.
opm 56 niet nodig, zie footnote?
Hajom harat - Areshet 425 Andere wijs 
Retse 427
Vete'erav  427 wijs 1, wijs 2
Modiem 427 opm 52 (=27) relevant?
Doechan 433 In sommige gemeentes wordt na de birkat kohaniem "Adier bamarom" door de gemeente gezongen. De chazan zingt niet mee.
Siem shalom 437
Hajom teametsenoe 439 wijs 1, wijs 2, wijs 3 wijs 1 is te lang, wijs 1 & 3  missen kahajom haze
Slotkadiesj 439 wijs 1, wijs 2, wijs 3, wijs 4
Een ke'lokeenoe, Aleenoe 445 Als op sjabat en jom tov
 

(*) In de meeste gemeenten zegt men op beide dagen Rosj-Hasjana dezelfde teksten vanaf pagina 399 boven de streep. In sommige gemeenten zegt men de teksten zoals op blz 399 in de uitleg aan is aangegeven. 
In de oude machzor (Polak - van Ameringen 5624-1864 pagina 76-89) staat een uitgebreidere tekst voor  Malchoejot, Zichronot & Shofarot op de 2de dag.

Opname van M. Bloemendal, 1981-1982, op cassettebandjes 1 t/m 3a. Er is een beschrijving bij: In de toekomst zal de beschrijving aan bovenstaande tabellen worden toegevoegd. De volledige banden zijn ook digitaal beschikbaar: band 1a, band 1b, band 2a, band 2b & band 3a (RH tot minuut 63:20)

 

      © Copyright NIK & JBS, 2017-2018                        page last update: 25-mei-18