Rosj hasjana

  Home Doechan Rosj hasjana Jom Kippoer Chazzanoet thuis

Rosj Hasjana

Opname van M. Bloemendal op cassettebandjes. Pagina nummers verwijzen naar het Machzor van Dasberg, uitgave 1981. De tweede kolom is voor de eerste dag, de derde kolom is voor de tweede dag. Staat het pagina nummer in het midden, dan is er geen verschil tussen de dagen. Als een tefilla een verschillende wijs heeft voor beide dagen dan staat de hyperlink naar de opname op het paginanummer.

 

Tefilla: avond

eerste

tweede
Vrijdag avond: Lecha Dodi 39 -
Barechoe 47
Sjerma 51
Vehageen (Hasjkivenoe) 53
Oeferos 55
Tiek'oe & kadiesj 55
Kiedoesj 71 71-73
Jigdal 77

 

Tefilla: ochtend

eerste

tweede
Adon Olam 79
Baroech Sjeamar 103
Hamelch 145
Kadiesj & Barechoe 147
Jotseer Or 149
Melech Be'asara (Melech azoer) 149 -
Shomere (Melech amon) - 155
Sjimcha (op shabbat) 165 -
Tietbarach 165-167
Bocheen kol (Kewodo iheel) 167 -
VehaOfaniem - Amieda 169 - 179
Herhaling Amieda - begin 189 207
Temoechiemt (Et chiel) 191 -
Atietie - 207
Tehiela vaoz - 211
Zocherenoe 193 211
Enkat asier (Ta'aloet) 193 -
Mie chamocha 195 213
Jimloch 197 -
A'apied 199 -
Hasjeem melech 201 -
Oevecheen dajen emet 205 -
Sjoelachti - 215
Sjemo mefa'ariem - 217
Eder vahod - 219
Eteen - 225
Adon iem 227
Chelef pariem (Sjavtie ver'oh) 234
Oevecheen vajehie 235
Hasheem melech - 239
Kedoesja 243
Ledor vador 243
Ata vechartanoe 245
Retse 249
Doechan 253
Siem sjalom 257
Awienoe malkenoe 259
Kadiesj 265
Aniem zemierot 267
Kadiesj na lajenen 301

 

Tefilla: Keriat tora t/m moesaf pagina
Gadeloe 289
Ashre ha'am 325
Jehalleloe 329

 

Tefilla: Moesaf

eerste

tweede
Kadiesj 335 335
Avot 361 375
Kerem bemosjcham 363 -
Zochrenoe 363 -
Ata gibor 363 -
Dieberot ele 365 -
Mie chamocha 367 -
Jimloch 367 -
Melech eljon 371 -
Oevecheen - Onetane tokef 377 377
Kedoesja 381
Ha'ochez 385
Oevecheen 389
Ata vechartanoe 391
Oemipene 393
Alenoe leshabeach 395
Elokenoe 397
Ochila 397
Al keen 399
Malchoejot 399 (*)
Hajom harat - Areshet 405
Zichronot 407 (*)
Hajom harat - Areshet 417
Shofarot 417 (*)
Retse 427
Vete'erav 427 427
Modiem 427
Doechan 433
Siem shalom 437
Hajom teametsenoe 439 439
Kadiesj 439 439
 

(*) In de meeste gemeenten zegt men op beide dagen Rosj-Hasjana dezelfde teksten. In sommige gemeenten zegt men de teksten zoals op blz 399 is aangegeven. In de oude machzor (Polak - van Ameringen 5624-1864 pagina 76-89) staat een uitgebreidere tekst voor  Malchoejot, Zichronot & Shofarot op de 2de dag.

Opname van M. Bloemendal, 1981-1982, op cassettebandjes 1 t/m 3a. Er is een beschrijving bij: In de toekomst zal de beschrijving aan bovenstaande tabellen worden toegevoegd. De volledige banden zijn ook digitaal beschikbaar: band 1a, band 1b, band 2a, band 2b & band 3a (RH tot minuut 63:20)

 

      Copyright NIK & JBS, 2017-2018                        page last update: 29-mrt-18